07 de juny, 2006

Nou Estatut. Nou Finançament

Al meu amic Cristian Alcázar li han fet arribar aquest power point que resumeix el procés de negociació del nou sistema de finançament. Els federalistes hem d’estar a favor d’un model de finançament clarament federal, que s’allunyi tan de l’extrem confederal (del qual és un clar exemple el concert basc) com de l’extrem unitari (del qual proveníem a Espanya des de l’inici de la democràcia). Aquest power point serveix per adonar-se fins a quin punt el Títol sobre finançament del nou Estatut se situa clarament entre aquests dos extrems.

I serveix també per constatar que aquest model de finançament es pràcticament idèntic a la proposta de finançament que figurava al Pacte del Tinell; i molt similar a la proposta de finançament per al nou Estatut que van presentar els tres partits del govern -de la mà de Castells, Huguet i Saura- el mes d’abril de l’any passat, quan començava la recta final de la negociació al Parlament. Així, els catalans podem estar satisfets que el model de finançament aprovat finalment al Congrés dels Diputats es correspon, quasi fil per randa, amb el que va proposar en el seu moment el govern catalanista i d’esquerres.

Us animo a que feu circular aquest power point tant com us sigui possible a través de la xarxa, per demostrar que també en el títol més decisiu, el de finançament, el nou Estatut està a l’alçada de les nostres expectatives. Hem de dir als crítics amb el nou Estatut que si el model era bo a l’abril, també ho és ara.